poli1

Kierownik

Skład osobowy

Tematyka badań:

  • struktura i stabilność białek
  • krystalizacja polimerów oraz rozwijanie technik kalorymetrii dla zastosowaniach biochemicznych i biofizycznych

Zakup aparatury:

  • ultraczuły kalorymetr DSC oraz uzupełnienie już istniejącej aparatury na WMF.

Archiwum: