radio3

Kierownik:

Skład osobowy:

Badania podstawowe :

  • lokalna struktura materii skondensowanej
  • magnetyczna relaksacja jądrowa i dynamika ciał stałych
  • anomalna procesy ruchów molekularnych
  • formowanie ech spinowych i zjawiska odwrócenia kierunku czasu
  • wieloimpulsowe metody zawężania widm
  • efekty wielokwantowe

Badania stosowane :

  • kontrola jakości sztucznych diamentów i nanodiamentów
  • określanie struktury polikryształów i szkieł borowych
  • nowe metody wykrywania materiałów narkotyzujących i wybuchowych

radio2
Plany badań:
nanomateriały i substancje, które mogą pochłaniać duże ilości obcych cząstek – promieniotwórczych (energetyka jądrowa), szkodliwych dla zdrowia (medycyna i ochrona środowiska) oraz wodoru i tlenu (źródło dla paliwa i baterie nowego pokolenia)

Archiwum: