opto1

Kierownik

Skład osobowy

 • mgr Janusz Mielnik

Prowadzone badania:

 • liniowa i nieliniowa optyka falowa
 • optyczne przetwarzanie informacji
 • holografia optyczna i cyfrowa
 • badania spektroskopowe
 • metody generowania obrazów 3D

Istniejąca podstawowa aparatura:

 • układy projekcyjne do wizualizacji obrazów, bazujące na technologii firmy Texas Instruments
 • układy optyczne do badań spektroskopowych (m. in. bazujące na holograficznych siatkach dyfrakcyjnych)
 • kolimator o dużej średnicy
 • zestawy komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do cyfrowej obróbki danych wraz oprogramowaniem
 • zestawy źródeł światła (m.in. laserowych)
 • wysokiej klasy stół antywibracyjny

Archiwum: