akcel1

Kierownik

Skład osobowy

Tematyka badań:

  • eksperymentalne badanie reakcji jądrowych przy bardzo niskich energiach
  • zagadnienia sterowania procesami fuzji i rozszczepienia jądrowego (energetyka jądrowa)
  • mechanizmy oddziaływania promieniowania jądrowego z ciałem stałym i materią ożywioną (badanie genetycznej promieniowrażliwości osobniczej).

Współpraca:

  • Uniwersytety i Instytuty w Berlinie, Niemcy
  • TRIUMF, Vancouver, Kanada
  • ENEA, Frascati, Wlochy
  • PUM, Centrum Onkologii, Szczecin

akcel2
Planowane usługi:

  • badanie śladowych zanieczyszczeń radioaktywnych
  • modyfikacje nanoskopowe powierzchni
  • nieniszczące badania składu chemicznego i rozkładu powierzchniowego

Archiwum: